Corona maatregelen

De verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) leidt nationaal en internationaal tot diverse maatregelen en beperkingen. Deze zijn uiteraard van toepassing op de werkwijze van Wihabo. Ook wij nemen alle maatregelen om de risico’s in deze moeilijke tijd tot een minimum te beperken.

De Wihabomaatregelen op een rij

  • We volgen nauwlettend de informatie en richtlijnen op vanuit de overheid en het RIVM
  • Op ons kantoor worden geen handen geschud, worden er extra hygiëne maatregelen getroffen en beperken we het fysiek contact zoveel mogelijk
  • Klantbezoeken beperken we tot het minimum. Geplande afspraken worden in overleg verplaatst of via videocall gehouden
  • Het algemeen (klant)contact vindt waar mogelijk telefonisch en via e-mail plaats
  • We vragen externe chauffeurs e.d. ons pand niet verder te betreden dan strikt noodzakelijk

Deze maatregelen blijven van toepassing zolang als nodig. Uiteraard informeren wij je als de situatie wijzigt.
 
Onze onvoorwaardelijke toewijding aan de gezondheid en veiligheid van jou als klant, de gemeenschap en onze medewerkers staat voorop, laten we oog hebben en zorgen voor elkaar!