Mondkapje op bij Wihabo

Nu het kabinet Noord-Brabant heeft aangewezen als veiligheidsregio met het risiconiveau 'zorgelijk', hebben we bij Wihabo onze corona-maatregelen aangescherpt. Vanaf 24 september dragen medewerkers én bezoekers van Wihabo een mondkapje.

Mondkapjes verplicht voor medewerkers en bezoekers

Alle medewerkers van Wihabo zijn op donderdag 24 september geïnstrueerd over het dragen van een mondkapje. Zo hopen we de verspreiding van het coronavirus binnen Wihabo tegen te gaan en een veilige werkomgeving te creëren voor iedereen. Het dragen van een mondkapje is verplicht bij verplaatsing in het gebouw en in situaties waarin het behouden van 1,5 afstand tijdens het werk niet gewaarborgd is.


Ook bezoekers van Wihabo verzoeken we vriendelijk om een mondkapje te dragen. De mondkapjes worden door Wihabo beschikbaar gesteld en zijn verkrijgbaar bij de receptie.

Corona-maatregelen bij Wihabo

Naast het dragen van een mondkapje houden we ons bij Wihabo aan diverse maatregelen. Daarover lees je meer in dit artikel.