Wihabo behaalt PSO Trede 3

Wihabo heeft de PSO Trede 3-certificering behaald en behoort daarmee tot de koplopers op het gebied van socialer en inclusief ondernemen. De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een wetenschappelijk instrument van TNO dat bepaalt in welke mate bedrijven voldoen aan kwalitatieve eisen voor passend werk, integratie, functioneren, ontwikkeling en begeleiding. 

Bob Schoon, als Supply Chain Planner van Wihabo betrokken bij de certificering: "Wihabo maakt zich sterk om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk te krijgen en te houden. Dat is voor ons een vanzelfsprekendheid, we werken bijvoorbeeld al geruime tijd samen met IBN, zowel op het gebied van plaatsing van personen als het gunnen van opdrachten. We besteden veel aandacht aan ons MVO-beleid en 'betrokken' is niet voor niets een van onze vier kernwaarden."


Trede 3 is de hoogst haalbare certificering. PSO-gecertificeerde organisaties bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen op werk en ontwikkeling in de eigen organisatie. Hierbij wordt ook gemeten of de inzet van deze mensen op een kwalitatief goede manier gebeurt. Het objectieve meetinstrument is wetenschappelijk onderbouwd en daarmee een toonaangevend keurmerk in Nederland. Bedrijven met een Trede 3 certificering zijn koplopers in het bieden van inclusieve werkgelegenheid en behoren zelfs tot de 10% best presterende bedrijven!


Wil je meer weten over sociaal ondernemen en de PSO? Kijk dan op:


www.pso-nederland.nl

Meer over: PSOSocial Return