Wihabo is MVO proof!

Na twee sessies over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kregen we op 15 juni jl. uit handen van Dave van Schaijk van De Kracht van New Business Oss de MVO-verklaring van de MVO-Wijzer uitgereikt. 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Dave van Schaijk van de Kracht van New Business Oss gaf tijdens twee sessies uitleg aan collega's van verschillende afdelingen over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (mvo). MVO is een veelomvattend begrip, maar waar het op neerkomt is dat je als bedrijf rekening houdt met de effecten van de bedrijfsvoering op de mens, het milieu en de maatschappij. Na iedere sessie vulden de colleg's een vragenlijst in over 9 onderwerpen die aan bod kwamen, waaronder wet- en regelgeving, goed bestuur, personeelsbeleid, omgevingsbeleid en communicatie.
 

Het eindoordeel

De antwoorden van collega's vormden het eindoordeel: op alle 9 onderdelen scoorden we op óf boven de norm. Een bijzonder resultaat, want in feite hebben onze eigen medewerkers verklaard dat Wihabo zich actief inzet als het gaat om MVO en duurzaamheid, en daar zijn we trots op! 
 
MVO score
 

Hoe nu verder?

Deze MVO-zelfverklaring is een mooi resultaat, maar de vragenlijst bracht ook een aantal verbeterpunten aan het licht. Zo is op sommige vragen gemiddeld minder dan 20 punten gescoord en hebben de deelnemers zelf aanvullende opmerkingen gegeven die zeker de moeite waard zijn om nader te bekijken, onder andere over het documenteren van processen, het communiceren over wijzigingen en het verminderen van het aantal herdrukken en teveel gemaakt drukwerk.MVO-proof

De zelfverklaring heeft een geldigheidsduur van 2 jaar. Op de voorgevel van Wihabo blinkt in ieder geval tot 2024 een bordje met de MVO-verkarling van de MVO-wijzer (daarna wordt de balans weer opgemaakt) en ook op de pagina 'Certificaten' vind je de MVO-verklaring Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van de MVO-wijzer terug. Helemaal MVO-proof! 
 
 
MVO wijzer