Tips & Tricks: Stansvormen

Drukwerk digitaal snijden, stansen en rillen: dat doen we met onze Zund en Euclid Highcon III. Deze machines maken gebruik van stanslijnen in het drukwerkbestand om drukwerk op de gewenste manier uit snijden. Soms gaat het mis en staan er dubbele stanslijnen in het drukwerkbestand in plaats van één enkele stanslijn. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. De oplossing hiervoor is gelukkig heel simpel, lees maar!

Waar gaat het mis?

Een stanslijn bestaat normaal gesproken uit één lijn. Zo weet de machine precies waar het drukwerk moet worden uitgesneden, gestanst of gerillt. Bij een dubbele stanslijn wordt de stanslijn als het ware omlijnd. In je Adobe-software zie je dan twee blauwe lijnen. En dáár gaat het mis: de Zund of Highcon herkent beide blauwe lijnen als snijlijn en kan daardoor het drukwerk niet (of niet goed) snijden/rillen/stansen.

dubbele stanslijnen


Van links naar rechts: 1) Stanslijn in steunkleur in Adobe-software. 2) Een enkele stanslijn. 3) Een dubbele stanslijn (vulling)

 

 

Stanslijnen in Adobe Illustrator/Indesign

Geef de lijn van de stansvorm altijd de juiste steunkleur (bijvoorbeeld thru-cut).


In Illustrator en Indesign kan je stansobjecten/vormen maken door middel van de lijn-tool, pen-tool of vorm-tool. Zorg dat de lijnkleur van de vorm die je wil laten stansen altijd de juiste steunkleur (bijvoorbeeld Thru-cut of Perforation) heeft. De vulling van deze stansvorm mag juist geen steunkleur hebben.


De steunkleuren voor rillen en stansen vind je in dit Indesign-template.


stans vulling lijn


Op de afbeelding hierboven zie je een stansvorm met de lijnkleur Tru-cut (roze) en de vulling blauw. De machines volgen de vorm van de roze lijn: deze wordt als vorm uitgesneden van het ontwerp. 


Vergeet niet om het stansobject op 'Lijn overdrukken' te zetten!

Dit doe je door bij 'Venster > Uitvoer > Kenmerken (InDesign) of Venster > Kenmerken'  ‘Lijn overdrukken’ aan te vinken. Als je dit niet doet, wordt het ontwerp onder de stans- en rillijnen wit.

Stans- en rillijnen in één document

Zet je zowel stanslijnen als rillijnen in een ontwerp? Zorg er dan voor dat de stans- en rillijnen goed op elkaar aansluiten én de juiste lijnkleur hebben. 

 


Kimberley over dubbele stanslijnen:

“Bij een dubbele stanslijn worden twee lijnen in het PDF-bestand door de machine herkent als snijlijn."

 

De oplossing

De oplossing is gelukkig heel simpel! Het zit 'm namelijk in de instellingen voor het exporteren van het Adobe-bestand als PDF. Als de voorinstellingen op lage of normale resolutie staan ingesteld, worden alle lijnen automatisch omgezet in contouren. Die instelling zorgt voor de dubbele stanslijnen. Als de voorinstellingen staan ingesteld op hoge resolutie, dan worden de lijnen niet omgezet in contouren en komt er één true-cut lijn in de stansvorm. 


Voorinstellingen controleren

Lijnen omzetten in contouren aan

De voorinstellingen controleer je bij 'Bestand' > 'Adobe PDF exporteren' > 'Geavanceerde instellingen'. Daar heb je bij 'Transparantie-afvlakker' de keuze uit verschillende voorinstellingen.


De 'Instellingen voorinstelling' staan bij '[Lage resolutie]' en '[Normale resolutie]' standaard op 'Alle lijnen omzetten in contouren: Aan'. Dit is de reden dat het mis gaat met de stanslijnen.


Zo gaat 'ie goed!

Stel de voorinstellingen van de transparantie-afvlakker in op '[Hoge resolutie]'. Bij 'Instellingen voorinstelling' komt dan 'Alle lijnen omzetten in contouren: Uit' te staan. Als je na deze aanpassing jouw drukwerkbestand met stanslijnen als PDF exporteert, weet je zeker dat het stansen op de Zund of Highcon goed gaat!