Wihabo behoudt kwaliteitscertificaten

De afgelopen weken is Wihabo tussentijds getoetst voor het behouden van vier kwaliteitscertificaten op het gebied van grondstofverwerking, milieuzorg en (ongevallen)risico's op de werkvloer. Goed nieuws! Wihabo is geslaagd voor alle vier de tussentijdse controles en mag de certificaten blijven voeren.

Wihabo heeft kwaliteit op het gebied van milieu, mens én materialen hoog in het vaandel staan. We zijn in het bezit van diverse certificaten die onze hoge kwaliteit onderstrepen. Die kwaliteitnorm wordt structureel getoetst. Voor verlenging van de certificaten of, zoals nu is gebeurd, voor behoud van de certificaten. Met zo'n tussentijdse toetsing wordt gecontroleerd of Wihabo zich nog aan de regels en procedures houdt die horen bij een bepaalde certificering. Hieronder leggen we uit welke certificaten we mogen blijven voeren. 

FSC

Met het FSC-certificaat laten we zien dat Wihabo zich houdt aan de regels rondom de verkoop van FSC-producten. Die regels zijn vastgelegd in de 'Chain of Custody'-standaard. De certificering verdien je op het moment dat je als bedrijf in staat bent om de stroom FSC-gecertificeerde houtproducten apart te houden van de overige houtproducten, zowel administratief als fysiek, en wanneer je je aan alle daarvoor geldende regels houdt.

 

 

ISO 14001

De ISO 14001-certificering is een internationale standaard die betrekking heeft op het interne milieuzorgsysteem. Met andere woorden: bij Wihabo weten we wat de milieu-effecten zijn van onze productie en nemen we de juiste maatregelen om de negatieve effecten op het milieu continu te verlagen.

 

ARBO RI&E

Bij de ARBO Risico-Inventarisatie en Evaluatie (kortweg ARBO RI&E) wordt er gekeken naar de mogelijke risico's op de werkplek. Met als doel om gezondheidsklachten en ongevallen op de werkvloer te voorkomen. Een ARBO RI&E certificering vereist dat Wihabo alle risico's in kaart heeft gebracht en een plan van aanpak heeft voor het beheersen van deze risico's.

 

De certificaten zijn geldig tot 2021 en 2022. Vóór het verlopen van de certificaten wordt Wihabo opnieuw getoetst voor verlenging van het betreffende certificaat. 

Trots op onze kwaliteit

Wil je meer weten over de kwaliteitsnormen en certificaten van Wihabo?