Hart voor mens, materialen en milieu

We zijn een familiebedrijf met sterke lokale wortels. Mede daardoor zijn we ons bewust van onze maatschappelijke positie. We voeren dan ook een zeer actief beleid ten aanzien van Mens, Materialen en Milieu. De manier waarop wij invulling geven aan het 3M-model sluit nauw op de aanbevelingen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap NL).

Mens
Materialen
Milieu
Mens

Ons beleid ten aanzien van de eerste M – die van Mens – is gebaseerd op drie pijlers: goede arbeidsomstandigheden, gelijkwaardige kansen en duurzame inzetbaarheid. Social Return neemt daarbij een prominente plek in. Oók wanneer dit niet bij tenders of aanbestedingen gevraagd wordt.


Goede arbeidsomstandigheden

We hebben continu aandacht voor het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden. Daarbij kijken we met name naar veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze mensen.


Onze speerpunten:


 • Arbomanagementsysteem op basis van het Arbo RI&E Certificaat
 • Aandacht voor de veiligheid van medewerkers (onder meer door gehoorbescherming en veiligheidskleding)
 • Gerichte investering in de arbeidsomstandigheden (bijvoorbeeld in luchttafels die het verplaatsen van papier vergemakkelijken).

Gelijkwaardige kansen

Al sinds jaar en dag staan niet beperkingen bij ons centraal, maar kansen. Binnen het warme klimaat van ons familiebedrijf geven we graag een kans aan mensen die net wat meer ondersteuning nodig hebben.


Enkele voorbeelden:


 • Acht medewerkers in dienst vanuit de Participatiewet
 • Inhuur van extra mankracht tijdens piekmomenten via sociaal werkbedrijf IBN
 • Werkervaringsplaatsen voor statushouders in samenwerking met de gemeente Oss (inmiddels een aantal succesvolle vaste plaatsingen)
 • Stageplaatsen en re-integratieplaatsen voor het UWV (inmiddels twee vaste dienstverbanden)
 • Gecertificeerd als leerwerkbedrijf.
 • PSO Trede-3 certificering (Prestatieladder Socialer Ondernemen)

Duurzame inzetbaarheid

In de grafische branche is het belangrijk om te blijven investeren in menselijk kapitaal. Door de verregaande automatisering verandert er immers veel. We streven ernaar om onze medewerkers mee te laten groeien. Dat doen we door een klimaat te creëren waarin alle ruimte is voor ontwikkeling en groei.


Enkele speerpunten:


 • Ruime opleidings- en trainingsmogelijkheden
 • Fit & Flexibel-traject (gefinancierd door de Europese Unie)
 • Actieve stimulering tot deelname aan activiteiten als de Vestingloop

Materialen

Ook ons beleid ten aanzien van de tweede M – die van Materialen – is gebaseerd op drie pijlers: verantwoord grondstoffengebruik, circulariteit en dematerialisatie.


Verantwoord grondstoffengebruik

We stimuleren het gebruik van duurzame grondstoffen. En ook bij onze eigen inkoop is duurzaamheid een belangrijk criterium.


Onze speerpunten:


 • We zijn FSC®-gecertificeerd. Het FSC-keurmerk garandeert dat het FSC-papier dat we gebruiken altijd afkomstig is van verantwoord beheerde bossen. Daarnaast is de hele keten – van bos tot eindproduct – controleerbaar op duurzaamheid.
 • We beschikken over het certificaat Duurzaam Inkopen. Dit geeft aan dat we voldoen aan de Duurzame Inkoopcriteria van de overheid. Milieuaspecten en sociale aspecten worden daarbij in alle fasen van het inkoopproces toegepast. Sinds 2010 is het certificaat verplicht voor grafische leveranciers van overheidsinstanties.

Circulariteit

We gaan zo duurzaam mogelijk om met de materialen die we gebruiken. Daarbij zetten we de kleine stappen (zoals duurzame koffiebekers) met evenveel daadkracht als de grote (duurzaam papier).


Onze speerpunten:


 • FSC-keurmerk (zie hierboven)
 • Inkoop van alle standaard papiersoorten altijd met het EU Ecolabel
 • Gebruik van bio-afbreekbare schoonmaakmiddelen.

Dematerialisatie

Als we slim omgaan met de materialen die we gebruiken, treedt er minder verspilling op. Dat heeft continu onze aandacht. De grootste stap op dit vlak hebben we gezet door onze focus te verleggen naar digitaal drukken.


Onze belangrijkste stappen:


 • Investering in digitale drukpersen (HP Indigo 7900 (2x), HP Indigo 100K en HP Indigo 12000), met als gevolg: vermindering van materiaalgebruik (geen papierinschiet meer) en geen gebruik van offsetplaten meer.
 • Investering in een geavanceerde ril- en stansmachine (Highcon Euclid IIIS), met als gevolg: geen productie van stansvormen meer nodig.
Milieu

Milieuzorg vinden we belangrijk. We zijn dan ook in het bezit van milieuzorgcertificaat ISO14001 voor de grafische industrie. Ons productieproces voldoet ruimschoots aan de gestelde voorwaarden. Zo kiezen we bij afvalverwerking en de inkoop van papier, inkt en wasmiddelen altijd de milieuvriendelijkste optie.


Onze belangrijkste milieu-inspanningen:


Energie

 • We gebruiken 100% groene stroom.
 • We investeren in energiezuinige machines en gebruiken deze zo slim (zuinig) mogelijk.
 • Met ons GebouwBeheerSysteem gebruiken we de warmte van onze machines voor het verwarmen van het gebouw.
 • In de koudere maanden gebruiken we de buitenlucht om onze productieruimtes te koelen.

Chemische stoffen

 • We gebruiken plantaardige reinigingsmiddelen.
 • Onze vernissen en lakken zijn op waterbasis.
 • Op onze machines is het IPA-gebruik 0%, dat geldt ook voor de oudere machines. Daarmee voldoen we ruim aan de Europese norm van maximaal 5%.

Overige inspanningen

 • We scheiden ons papier ook op kleur, zodat het beter geschikt is voor recycling.
 • We zijn medeoprichter en lid van de Duurzaamheidskring Oost-Brabant. Hierin werken we samen met andere grafische bedrijven om de milieubelasting terug te dringen.